Jak cytować publikację

Losy Franciszka Smołukowskiego (1647–1729) pisarza miejskiego krakowskiego oraz jego rodziny w świetle testamentów

Format cytowania:
ZIEMIERSKI, Maciej. Losy Franciszka Smołukowskiego (1647–1729) pisarza miejskiego krakowskiego oraz jego rodziny w świetle testamentów. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, 2016, p. 47-66, lut. 2017. ISSN 2544-0500. Available at: <https://www.ejournals.eu/RBN/2016/2016/art/8825/>. Date accessed: 22 lut. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25440500RBN.16.004.6615.