Jak cytować publikację

Książki z księgozbioru Korduli z Komorowskich Potockiej w bibliotece Heleny Dąbczańskiej

Format cytowania:
GRUCHAłA, Irena. Książki z księgozbioru Korduli z Komorowskich Potockiej w bibliotece Heleny Dąbczańskiej. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, 2016, p. 67-90, lut. 2017. ISSN 2544-0500. Available at: <https://www.ejournals.eu/RBN/2016/2016/art/8826/>. Date accessed: 22 lut. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25440500RBN.16.005.6616.