Jak cytować publikację

Asortyment księgarski Piotra Dufoura w świetle katalogu z 1793 r.

Format cytowania:
ZYCH-KWIATKOWSKA, Agnieszka. Asortyment księgarski Piotra Dufoura w świetle katalogu z 1793 r. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, 2016, p. 91-106, lut. 2017. ISSN 2544-0500. Available at: <https://www.ejournals.eu/RBN/2016/2016/art/8827/>. Date accessed: 22 lut. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25440500RBN.16.006.6617.