Jak cytować publikację

Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (7.). Korespondencja panny K. do Bronisława Piłsudskiego

Format cytowania:
MAJEWICZ, Alfred F. Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (7.). Korespondencja panny K. do Bronisława Piłsudskiego. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, 2016, p. 161-182, lut. 2017. ISSN 2544-0500. Available at: <https://www.ejournals.eu/RBN/2016/2016/art/8832/>. Date accessed: 22 lut. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25440500RBN.16.011.6622.