Jak cytować publikację

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2015 r

Format cytowania:
, . Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2015 r. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, 2016, p. 249-272, lut. 2017. ISSN 2544-0500. Available at: <https://www.ejournals.eu/RBN/2016/2016/art/8836/>. Date accessed: 22 lut. 2017 doi:.