Jak cytować publikację

Bezpieczeństwo informacji w polskim samorządzie terytorialnym na tle procesu ujednolicania systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej

Format cytowania:
WOJCIECHOWSKI, Łukasz. Bezpieczeństwo informacji w polskim samorządzie terytorialnym na tle procesu ujednolicania systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), p. 201-215, gru. 2019. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2019/2019-5/art/15596/>. Date accessed: 11 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24497800RAP.19.013.11476.