Jak cytować publikację

Prawne aspekty podejmowania pracy w Polsce przez cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej

Format cytowania:
KAWKA, Inga; KOZERA, Łukasz. Prawne aspekty podejmowania pracy w Polsce przez cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej. Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), p. 40-59, gru. 2019. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2019/2019-5/art/15606/>. Date accessed: 11 gru. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.19.003.11466.