Jak cytować publikację

Jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie związanej z likwidacją prawa użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami jedno- i wielomieszkaniowymi na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków

Format cytowania:
KURYśKO, Zofia. Jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie związanej z likwidacją prawa użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami jedno- i wielomieszkaniowymi na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków. Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), p. 20-39, gru. 2019. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2019/2019-5/art/15607/>. Date accessed: 11 gru. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.19.002.11465.