Jak cytować publikację

Sprawozdanie z działalności Studenckiej Poradni Prawnej w Instytucie Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Format cytowania:
KOBROń-GąSIOROWSKA, Łucja. Sprawozdanie z działalności Studenckiej Poradni Prawnej w Instytucie Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Rocznik Administracji Publicznej, 2020, 2020 (6), p. 320-321, gru. 2020. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2020/2020-6/art/18374/>. Date accessed: 16 gru. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24497800RAP.20.018.12912.