Jak cytować publikację

Inne niż członkowskie statusy uczestnictwa w organizacji międzynarodowej – studium prawnomiędzynarodowe

Format cytowania:
KUBAS, Sabina. Inne niż członkowskie statusy uczestnictwa w organizacji międzynarodowej – studium prawnomiędzynarodowe. Rocznik Administracji Publicznej, 2020, 2020 (6), p. 300-319, gru. 2020. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2020/2020-6/art/18375/>. Date accessed: 16 gru. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24497800RAP.20.017.12911.