Jak cytować publikację

Kulisy rosyjskiej polityki wobec Republiki Czeczenii i jej konsekwencje

Format cytowania:
SZKLARSKI, Artur. Kulisy rosyjskiej polityki wobec Republiki Czeczenii i jej konsekwencje. Rocznik Administracji Publicznej, 2020, 2020 (6), p. 203-224, gru. 2020. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2020/2020-6/art/18381/>. Date accessed: 16 gru. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24497800RAP.20.011.12905.