Jak cytować publikację

Społeczno-prawna sytuacja dziecka w Polsce w XXI w. – formy dyskryminacji małoletnich i sposoby rozwiązywania konfliktów z ich udziałem

Format cytowania:
CHOLEWA, Kacper. Społeczno-prawna sytuacja dziecka w Polsce w XXI w. – formy dyskryminacji małoletnich i sposoby rozwiązywania konfliktów z ich udziałem. Rocznik Administracji Publicznej, 2020, 2020 (6), p. 95-111, gru. 2020. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2020/2020-6/art/18387/>. Date accessed: 16 gru. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24497800RAP.20.005.12899.