Jak cytować publikację

Zwrot nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w trybie przepisów szczególnych – zarys problemu

Format cytowania:
KANIA, Agnieszka. Zwrot nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne w trybie przepisów szczególnych – zarys problemu. Rocznik Administracji Publicznej, 2020, 2020 (6), p. 7-25, gru. 2020. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2020/2020-6/art/18391/>. Date accessed: 16 gru. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/24497800RAP.20.001.12895.