Jak cytować publikację

Sprawozdanie z seminarium naukowego Jean Monnet Module z dnia 26 marca 2021 r. pt. „Pytania prejudycjalne jako środek ochrony praw podstawowych”

Format cytowania:
NODżAK, Agata. Sprawozdanie z seminarium naukowego Jean Monnet Module z dnia 26 marca 2021 r. pt. „Pytania prejudycjalne jako środek ochrony praw podstawowych”. Rocznik Administracji Publicznej, 2021, 2021 (7), p. 219-223, gru. 2021. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2021/2021-7/art/20792/>. Date accessed: 22 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.21.014.14830.