Jak cytować publikację

Status strony postępowania administracyjnego w przedmiocie ekshumacji. Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 października 2019 r., III SA/Kr 573/19

Format cytowania:
KANIA, Agnieszka Anna. Status strony postępowania administracyjnego w przedmiocie ekshumacji. Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 października 2019 r., III SA/Kr 573/19. Rocznik Administracji Publicznej, 2021, 2021 (7), p. 197-208, gru. 2021. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2021-7/art/20795/>. Date accessed: 22 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.21.011.14827.