Jak cytować publikację

Niespójność wersji językowych aktu prawa UE jako podstawa do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym

Format cytowania:
RADOSłAWSKI, Radosław. Niespójność wersji językowych aktu prawa UE jako podstawa do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym. Rocznik Administracji Publicznej, 2021, 2021 (7), p. 179-196, gru. 2021. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2021-7/art/20796/>. Date accessed: 22 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.21.010.14826.