Jak cytować publikację

Wykładnia definicji legalnej nieprawidłowości w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-406/14 – pytanie prejudycjalne WSA w Warszawie

Format cytowania:
KARWATOWICZ, Grzegorz. Wykładnia definicji legalnej nieprawidłowości w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-406/14 – pytanie prejudycjalne WSA w Warszawie. Rocznik Administracji Publicznej, 2021, 2021 (7), p. 165-178, gru. 2021. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2021/2021-7/art/20797/>. Date accessed: 22 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.21.009.14825.