Jak cytować publikację

Procedura prejudycjalna w kontekście prawa do sądu

Format cytowania:
KASTELIK-SMAZA, Agnieszka. Procedura prejudycjalna w kontekście prawa do sądu. Rocznik Administracji Publicznej, 2021, 2021 (7), p. 124-143, gru. 2021. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2021-7/art/20799/>. Date accessed: 22 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.21.007.14823.