Jak cytować publikację

Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej w perspektywie Karty Praw Podstawowych UE

Format cytowania:
WOźNIAK, Marcin. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej w perspektywie Karty Praw Podstawowych UE. Rocznik Administracji Publicznej, 2021, 2021 (7), p. 51-72, gru. 2021. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2021-7/art/20803/>. Date accessed: 22 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.21.003.14819.