Jak cytować publikację

Europa, demokracja i prawa podstawowe – sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej

Format cytowania:
NODżAK, Agata. Europa, demokracja i prawa podstawowe – sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej. Rocznik Administracji Publicznej, 2022, 2022 (8), p. 505-510, gru. 2022. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2022/2022-8/art/22895/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.22.026.16802.