Jak cytować publikację

Konieczność ochrony praw podstawowych, kryzys demokracji i przyszłość europejskiej integracji w świetle spotęgowanego pandemią COVID-19 niebezpieczeństwa korupcji

Format cytowania:
KORCZAK, Natalia. Konieczność ochrony praw podstawowych, kryzys demokracji i przyszłość europejskiej integracji w świetle spotęgowanego pandemią COVID-19 niebezpieczeństwa korupcji. Rocznik Administracji Publicznej, 2022, 2022 (8), p. 399-442, gru. 2022. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2022/2022-8/art/22899/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.22.022.16798.