Jak cytować publikację

Pojęcie praworządności we współczesnej debacie politycznoprawnej

Format cytowania:
HOLOCHER, Justyna; NALEZIńSKI, Bogumił. Pojęcie praworządności we współczesnej debacie politycznoprawnej. Rocznik Administracji Publicznej, 2022, 2022 (8), p. 326-345, gru. 2022. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2022/2022-8/art/22903/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.22.018.16794.