Jak cytować publikację

Kryzys strefy euro i nowe wyzwania dla demokracji i praw podstawowych w Unii Europejskiej

Format cytowania:
GALENT, Marcin. Kryzys strefy euro i nowe wyzwania dla demokracji i praw podstawowych w Unii Europejskiej. Rocznik Administracji Publicznej, 2022, 2022 (8), p. 307-325, gru. 2022. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2022/2022-8/art/22904/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.22.017.16793.