Jak cytować publikację

Prywatność w erze bezzałogowych statków powietrznych w świetle wartości Karty praw podstawowych Unii Europejskiej

Format cytowania:
BERNACKA, Julia. Prywatność w erze bezzałogowych statków powietrznych w świetle wartości Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Rocznik Administracji Publicznej, 2022, 2022 (8), p. 284-306, gru. 2022. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2022/2022-8/art/22905/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.22.016.16792.