Jak cytować publikację

Transformacja e-doręczeń w postępowaniu administracyjnym – uwagi na tle ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Format cytowania:
WILBRANDT-GOTOWICZ, Martyna. Transformacja e-doręczeń w postępowaniu administracyjnym – uwagi na tle ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Rocznik Administracji Publicznej, 2022, 2022 (8), p. 265-283, gru. 2022. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2022/2022-8/art/22906/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.22.015.16791.