Jak cytować publikację

Zakres ochrony prawa własności wynikający z art. 17 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej a orzecznictwo polskich sądów administracyjnych

Format cytowania:
BANDARZEWSKI, Kazimierz. Zakres ochrony prawa własności wynikający z art. 17 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej a orzecznictwo polskich sądów administracyjnych. Rocznik Administracji Publicznej, 2022, 2022 (8), p. 219-238, gru. 2022. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2022/2022-8/art/22909/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.22.012.16788.