Jak cytować publikację

Kontrola parlamentarna rządu w systemach ustrojowych II Rzeczypospolitej w dyskursie polskiej  doktryny przedwojennej i współczesnej

Format cytowania:
TUSIńSKI, Piotr A. Kontrola parlamentarna rządu w systemach ustrojowych II Rzeczypospolitej w dyskursie polskiej  doktryny przedwojennej i współczesnej. Rocznik Administracji Publicznej, 2022, 2022 (8), p. 125-171, gru. 2022. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2022/2022-8/art/22913/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.22.008.16784.