Jak cytować publikację

Aksjologia prawa administracyjnego. Czas jako wartość w funkcjonowaniu urzędu gminy

Format cytowania:
FARON, Aleksandra. Aksjologia prawa administracyjnego. Czas jako wartość w funkcjonowaniu urzędu gminy. Rocznik Administracji Publicznej, 2022, 2022 (8), p. 55-75, gru. 2022. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2022/2022-8/art/22917/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.22.004.16780.