Jak cytować publikację

Młodzieżowa rada gminy jako narzędzie partycypacji obywatelskiej młodzieży na przykładzie Gminy Wielka Wieś

Format cytowania:
CALIK, Anna. Młodzieżowa rada gminy jako narzędzie partycypacji obywatelskiej młodzieży na przykładzie Gminy Wielka Wieś. Rocznik Administracji Publicznej, 2022, 2022 (8), p. 9-24, gru. 2022. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2022/2022-8/art/22920/>. Date accessed: 30 gru. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.22.001.16777.