Jak cytować publikację

Nowe zasady komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Format cytowania:
RUCZKOWSKI, Piotr. Nowe zasady komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Rocznik Administracji Publicznej, 2016, 2016 (2), p. 149-165, pa. 2016. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2016/2016 (2)/art/7582/>. Date accessed: 12 pa. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.16.008.5101.