Jak cytować publikację

Licytacja i aukcja elektroniczna jako elementy nowoczesnego systemu zamówień publicznych

Format cytowania:
WORONIECKI, Paweł Marek. Licytacja i aukcja elektroniczna jako elementy nowoczesnego systemu zamówień publicznych. Rocznik Administracji Publicznej, 2016, 2016 (2), p. 166-176, pa. 2016. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2016/2016 (2)/art/7583/>. Date accessed: 12 pa. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.16.009.5102.