Jak cytować publikację

Implementacja europejskiego pakietu legislacyjnego w sprawie ADR i ODR w sporach konsumenckich do polskiego porządku prawnego

Format cytowania:
MANIA, Karolina. Implementacja europejskiego pakietu legislacyjnego w sprawie ADR i ODR w sporach konsumenckich do polskiego porządku prawnego. Rocznik Administracji Publicznej, 2016, 2016 (2), p. 313-330, pa. 2016. ISSN 2449-7800. Available at: <https://www.ejournals.eu/RAP/2016/2016 (2)/art/7590/>. Date accessed: 12 pa. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/24497800RAP.16.016.5109.