Jak cytować publikację

Rekreacja we współczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych

Format cytowania:
SERUGA, Wacław. Rekreacja we współczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych. Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 28/2019, p. 89-95, sty. 2020. ISSN 2543-8700. Available at: <https://www.ejournals.eu/housingenvironment/2019/28-2019/art/16032/>. Date accessed: 10 sty. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/25438700SM.19.034.11371.