Jak cytować publikację

Benchmarking Perceived Quality among Gated Communities Using VIKOR: A Study from Kurdistan Region of Iraq

Format cytowania:
SAADOON, Karzan Jalal; OTHMAN, Nizar Najim. Benchmarking Perceived Quality among Gated Communities Using VIKOR: A Study from Kurdistan Region of Iraq. Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 28/2019, p. 82-88, sty. 2020. ISSN 2543-8700. Available at: <https://www.ejournals.eu/housingenvironment/2019/28-2019/art/16033/>. Date accessed: 10 sty. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/25438700SM.19.033.11370.