Jak cytować publikację

Redukcjonistyczna koncepcja konstrukcji ramowej dla siedzisk

Format cytowania:
ALBERTUSIAK, Hubert. Redukcjonistyczna koncepcja konstrukcji ramowej dla siedzisk. Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 28/2019, p. 30-40, sty. 2020. ISSN 2543-8700. Available at: <https://www.ejournals.eu/housingenvironment/2019/28-2019/art/16039/>. Date accessed: 10 sty. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/25438700SM.19.027.11364.