Jak cytować publikację

Ragusa „miasto-laboratorium” badania możliwości doskonalenia spójności i ekspresji struktury urbanistyczno-architektonicznej

Format cytowania:
FRANTA, Anna. Ragusa „miasto-laboratorium” badania możliwości doskonalenia spójności i ekspresji struktury urbanistyczno-architektonicznej. Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, p. 60-72, maj 2020. ISSN 2543-8700. Available at: <https://www.ejournals.eu/housingenvironment/2019/29-2019/art/16809/>. Date accessed: 28 maj 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25438700SM.19.042.11673.