Jak cytować publikację

Przestrzenie miejskie a uwarunkowania klimatyczne. Spitzbergen

Format cytowania:
JAGIEłłO-KOWALCZYK, Magdalena; KUJAWSKI, Wojciech; ŻABICKA, Agnieszka. Przestrzenie miejskie a uwarunkowania klimatyczne. Spitzbergen. Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, p. 24-33, maj 2020. ISSN 2543-8700. Available at: <https://www.ejournals.eu/housingenvironment/2019/29-2019/art/16813/>. Date accessed: 28 maj 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25438700SM.19.037.11668.