Jak cytować publikację

Przestrzenie społeczne w zespołach mieszkaniowych

Format cytowania:
WIJAS, Małgorzata. Przestrzenie społeczne w zespołach mieszkaniowych. Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, p. 14-23, maj 2020. ISSN 2543-8700. Available at: <https://www.ejournals.eu/housingenvironment/2019/29-2019/art/16814/>. Date accessed: 28 maj 2020 doi:https://doi.org/10.4467/25438700SM.19.036.11667.