Jak cytować publikację

Rehabilitacja osiedli mieszkaniowych

Format cytowania:
MOCHOCKA, Sylwia. Rehabilitacja osiedli mieszkaniowych. Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, p. 4-13, maj 2020. ISSN 2543-8700. Available at: <https://www.ejournals.eu/housingenvironment/2019/29-2019/art/16815/>. Date accessed: 28 maj 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25438700SM.19.035.11666.