Jak cytować publikację

Światło we współczesnym budownictwie sakralnym

Format cytowania:
WęCłAWOWICZ-GYURKOVICH, Ewa. Światło we współczesnym budownictwie sakralnym. Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, p. 85-94, pa. 2017. ISSN 2543-8700. Available at: <https://www.ejournals.eu/housingenvironment/2017/18(2017)/art/9184/>. Date accessed: 16 pa. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.010.7600.