Jak cytować publikację

W stronę słońca. Uwagi o wpływie światła słonecznego na modernistyczne kompozycje w architekturze mieszkaniowej

Format cytowania:
BIZIO, Krzysztof. W stronę słońca. Uwagi o wpływie światła słonecznego na modernistyczne kompozycje w architekturze mieszkaniowej. Środowisko Mieszkaniowe, 2017, 18/2017, p. 106-116, pa. 2017. ISSN 2543-8700. Available at: <https://www.ejournals.eu/housingenvironment/2017/18(2017)/art/9186/>. Date accessed: 16 pa. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.012.7602.