Jak cytować publikację

Tożsamość cywilizacyjna jako czynnik dialogu politycznego pomiędzy państwami słowiańskimi

Format cytowania:
SENIUSHKINA, Tatiana. Tożsamość cywilizacyjna jako czynnik dialogu politycznego pomiędzy państwami słowiańskimi. Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, p. 187-196, gru. 2019. ISSN 2543-9561. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKKS/2019/Vol-XV/art/15240/>. Date accessed: 23 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25439561KSR.19.007.11309.