Jak cytować publikację

Stosunki narodowościowe i etniczne na Suwalszczyźnie i Kowieńszczyźnie w dobie kształtowania się koncepcji granic odrodzonego państwa polskiego

Format cytowania:
JAGIEłłO, Jarosław T. Stosunki narodowościowe i etniczne na Suwalszczyźnie i Kowieńszczyźnie w dobie kształtowania się koncepcji granic odrodzonego państwa polskiego. Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2020, Tom XVI, p. 67-98, gru. 2020. ISSN 2543-9561. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKKS/2020/Vol-XVI/art/18667/>. Date accessed: 21 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/25439561KSR.20.005.13294.