Jak cytować publikację

Słowiańszczyzna w ideach rosyjskich jezuitów w dziewiętnastowiecznej Francji

Format cytowania:
CIERNIAK, Urszula; BAńCZYK, Alicja. Słowiańszczyzna w ideach rosyjskich jezuitów w dziewiętnastowiecznej Francji. Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, p. 61-90, gru. 2021. ISSN 2543-9561. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKKS/2021/Vol-XVII/art/20372/>. Date accessed: 01 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/25439561KSR.21.004.14415.