Jak cytować publikację

Świadectwo wbrew zapomnieniu – reminiscencje Evy Grlić i Jeli Godlar między literaturą i egzystencją

Format cytowania:
KURTOK, Antonina. Świadectwo wbrew zapomnieniu – reminiscencje Evy Grlić i Jeli Godlar między literaturą i egzystencją. Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, p. 261-270, lis. 2022. ISSN 2543-9561. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKKS/2022/Vol-XVIII/art/22271/>. Date accessed: 09 lis. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/25439561KSR.22.020.16372.