Jak cytować publikację

Zapomnienie jako utrata tożsamości we współczesnej prozie czeskiej i chorwackiej (Katerina Tučková „Wypędzenie Gerty Schnirch”, Ivana Šojat-Kuči „Unterstadt”

Format cytowania:
DYRAS, Magdalena. Zapomnienie jako utrata tożsamości we współczesnej prozie czeskiej i chorwackiej (Katerina Tučková „Wypędzenie Gerty Schnirch”, Ivana Šojat-Kuči „Unterstadt”. Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, p. 191-202, lis. 2022. ISSN 2543-9561. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKKS/2022/Vol-XVIII/art/22277/>. Date accessed: 09 lis. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/25439561KSR.22.014.16366.