Jak cytować publikację

Pomniki Armii Radzieckiej w Bułgarii jako instrument w narodowej debacie nad historyczną pamięcią i zapomnieniem

Format cytowania:
RIKEV, Kamen. Pomniki Armii Radzieckiej w Bułgarii jako instrument w narodowej debacie nad historyczną pamięcią i zapomnieniem. Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, p. 67-80, lis. 2022. ISSN 2543-9561. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKKS/2022/Vol-XVIII/art/22286/>. Date accessed: 09 lis. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/25439561KSR.22.005.16357.