Jak cytować publikację

Zaboravljanje traume – Goli otok u jugoslovenskoj semiosferi

Format cytowania:
ĐURI&SCARON;Ić BEčANOVIć, Tatjana. Zaboravljanje traume – Goli otok u jugoslovenskoj semiosferi. Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2022, Tom XVIII, p. 53-66, lis. 2022. ISSN 2543-9561. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKKS/2022/Vol-XVIII/art/22287/>. Date accessed: 09 lis. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/25439561KSR.22.004.16356.