Jak cytować publikację

Interpretacje i reinterpretacje pojęcia i zjawiska wolności w ujęciu rosyjskiej inteligencji pierwszej połowy XIX w. w perspektywie mechanizmów rozwoju kultury

Format cytowania:
ABASSY, Małgorzata. Interpretacje i reinterpretacje pojęcia i zjawiska wolności w ujęciu rosyjskiej inteligencji pierwszej połowy XIX w. w perspektywie mechanizmów rozwoju kultury. Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2015, Tom XI, p. 89-106, sie. 2016. ISSN 2543-9561. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKKS/2015/Vol-XI/art/7567/>. Date accessed: 30 sie. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/25439561KSR.15.007.6447.