Jak cytować publikację

Do Europy tak, ale tylko razem z naszymi ciemiężycielami. Chorwackie spory o niedawną przeszłość

Format cytowania:
CZERWIńSKI, Maciej. Do Europy tak, ale tylko razem z naszymi ciemiężycielami. Chorwackie spory o niedawną przeszłość. Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2015, Tom XI, p. 75-88, sie. 2016. ISSN 2543-9561. Available at: <https://www.ejournals.eu/PKKS/2015/Vol-XI/art/7568/>. Date accessed: 30 sie. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/25439561KSR.15.006.6446.